Public Holidays in Thaïlande

Jours & Fériés Thaïlande

1 ม.ค. วันปีใหม่ วันมาฆบูชา

6 เม.ย. วันจักรี

13 เม.ย. - 15 เม.ย. เทศกาลสงกรานต์

1 พฤษภาคม วันแรงงาน *

4 พฤษภาคม บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ

11 พฤษภาคม พระราชพิธีพืชมงคล *

26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

3 มิ.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีสุทธิดา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา *

28 ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ

12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

13 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

23 ต.ค. วันปิยมหาราช

5 ธ.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า

Montrer la carte
Montrer la carte
Taux de change   to

  1 =