Passport & VisaJapon

Passeport et Visa Japon

ผู้มาเยือนญี่ปุ่นจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตญี่ปุ่นคนใดคนหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้พลเมืองจาก 68 ประเทศ / ดินแดนเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

ญี่ปุ่นมีแผนจะนำเสนอระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขอวีซ่านักท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2020

Montrer la carte
Montrer la carte
Taux de change   to

  1 =